2018 Års Borgermøde


Årsmøde torsdag den 8. februar 2018:


Du kan læse eller downloade beretningen for 2017 her:

.


Fra Nordvestnyt 9-2-2018:

HØJBY: 45 mødte torsdag aften op til Højby Lokalrådsgeneralforsamling i Aktivitetscentret. Her fortalte formanden, Ole Nielsen, om et år, der har budt på mange aktiviteter for lokalrådet.

Nytårskur, fastelavnsfest, deltagelse i arrangementer for nye borgere, søvandring, kirkevandring, byvandring, ren by, juletræsfest og meget, meget mere har lokalrådet været involveret i 2017.

– Når vi ser på resultaterne af dette års arbejde, går vi fremtiden i møde med stor tillid til at kunne opnå gode resultater i 2018, sagde Ole Nielsen og pegede på, at der er nok at tage fat på for lokalrådet.

Man er blandt andet involveret i et projekt ved Højby Vandværks højdebeholder, man har overtaget aktiviteter fra Højby Erhvervsforening, udvikling af området imellem Lyngvej og Ellingevej, hvor et nyt regnvandsbassin skal ligge, og så der stadig det store og ambitiøse Højby Sø-projekt,

– Makeover i Odsherred kommune, her vil vi ikke byde ind i 2018, da da vi har projekter nok at tage fat på, sagde Ole Nielsen.

Der skulle vælges fem til lokalrådet da Eva Odgaard ikke ønskede genvalg på grund af arbejdspres, Jens Erik Thomsen var på valg, Henning Maul døde i d.1. december. Ella Nyholm og George Bauerfeind udtrådte som indvalgt af Højby Erhvervsforening.

Nyvalgt for to år: Jens Erik Thomsen, Per Holmqvist, Knud Erik Nielsen, Mogens Skytte. For 1 år: Ella Nyholm Suppleanter: Ruth Stapel, Birgit Koksspang.

Højby LokalRåd konstituerede sig med Ole Nielsen som formand, og Per Holmqvist er næstformand.


Det nye lokalråd i Højby: fra venstre: Christina Selchau-Hansen, Gitte Nielsen, Ole Nielsen Jens Erik Thomsen, Ella Nyholm, Anders Tange, Birgit Kokspang, Per Holmqvist og Knud Erik Nielsen. 

Ruth Stapel og Mogens Skytte havde meldt afbud.

Se billederne fra årsmødet – klik på billedet og se stort format: