2022 Års Borgermøde


Der blev afholdt Års borgermøde i Borren den 9. februar 2022 med formandens beretning for 2021 og regnskabet for 2021 blev gennemgået.

Der blev rykket lidt om på bestyrelsen, idet Kim Jensen(suppleant) kom i bestyrelsen og afløser Ella Nyholm på næstformandsposten. Rene Skov blev nyvalgt til bestyrelsen istedet for Mogens Skytte og Leif Egholm og Michael Løvenov blev nye suppleanter.

Resten af dem, der var på valg blev indvalgt.


Se billeder fra mødet herunder:


Læst referatet og regnskabet fra mødet her eller download det 😊