2023 Års Borgermøde

9. feb. 2023:

Den 8. februar afholdte Højby Lokalråd Års Borgermøde

efter de gældende vedtægter.

.

Da vi i løbet af 2022 havde sagt farvel til 3 bestyrelses medlemmer, skulle vi have nye kræfter til afløsning, men af de fremmødte var der kun en enkelt der ville være med til dette arbejde – Anders Tange blev valgt og som suppleant blev Annie Tietze valgt.

.

Derudover tog vi afsked med 2 meget trofaste og vellidte bestyrelses medlemmer.

.

Nemlig Ella Nyholm efter 14 års frivvilgt arbejde

og Ole Nielsen efter 12 år som en utroligt energifyldt formand.Bestyrelsen startede med et formøde – herefter afgav Ole Nielsen sin formandsberetning og kasseren sine bemærkninger til regnskabet – herefter var der valg.


René takkede Ella Nyholm for lang og tro tjeneste – 14 år


René takkede ligeledes Ole Nielsen for sit arbejde, samt Lene for at stå bag Ole med mange ideer.

til sidst takkede Thomas Nicolaisen begge afgående medlemmer for deres arbejde

både i og udenfor Højby Lokalråd