2023 Historie


Juletræsfesten 10-12-2023:


Før juletræsfesten var der travlt med at pynte juletræ

og pakke godteposer, samt opsætning af borde og stoleDer blev solgt Gløgg og æbleskiver.

Danset om juletræet til musik og sang af Lene og Karin


Der blev sluttet af med amerikansk lotteri med meget flotte gaver – sponseret af erhvervdrivende


10-12-2023;

Husk at forhånds tilmelde jer, så vi kan have nok julegodteposer klar til børnene 30-11-2023:

I dag blev byens julebelysning sat op,

desværre er der ikke strøm til alle juletræerne i masterne


3-12-2023:

I dag kom Juletræet op til præstgården op at stå:


15-3-2023:

Copenhagen Phil kommer med

”Mesterstykker fra hele verden”

til BORREN i Højby Sj. den 8. november 2023 kl. 17.00!

Chefdirigent Toshiyuki Kamioka

Konferencier Mathias Hammer
25-10-2023:

Start: Der blev købt Bingo Plader til turen

Turen er i gang og der blev afsluttet med pølser og brød

Fine præmier og den heldige vinder

Foto: Ruth Stapel og Knud Erik Nielsen


28-08-2023:

25. August 2023: Afholdte vi (Højby Lokalråd):

Fællesspisning og foredrag i Borren

Her ses lidt af forberedelserne til vores fællesspisng, der var sat sving i borddækningen og selvfølgelig i gryderne i køkkenet.

Foto: Ruth Stapel / Knud Erik Nielsen


Formand René Skov bød publikum velkommen og fællesspisningen gik i gang.

Efter spisningen hørte alle et yderst interresant foredrag fra Lammefjordens historiske forening om inddæmning af Lammefjorden

meget levende fortalt af Arne Fjordgård Andersen

I år er det 150 år siden projektet startede. Der deltog 75 incl. os fra Højby Lokalråd

Foto: Ruth Stapel / Knud Erik Nielsen

Klik på billederne og få dem i stort format !05-08-2023:

I dag var der en

Guidet tur om Højby Sø –

I alt mødte der 31 deltagere op og hørte en spændende beretning om Højby Sø.


Foto: Anders Tange29-07-2023:

Guidet tur i Højby Kirke og Højby Kirkegård

Foto; Ruth Stapel – Knud Erik Nielsen


2-6-2023:

Så fik vi (Højby Lokalråd) afviklet 60’er Festen,

til stor glæde for de ca. 100 fremmødte – Der var god mad og rigtig 60’er musik leveret af Nice Guys.
6-5-2023:

Historisk aften den 4. maj 2023:

Lokalrådets hjælpere og betyrelse havde travlt hele dagen til Copenhagen Phils OPEN koncert, både før, under og efter koncerten, og der blev hygget efter koncerten med smørrebrød og varme hveder fra SuperBrugen


Før koncerten: musikerer skulle have mad inden.


Foto fra koncerten:


Efter koncerten blev der hygget med smørrebrød og varme hveder:

Foto: Knud Erik Nielsen14. april 2023:

Team Smuk By

,

Højby Lokal Råd vil nu oprette et “Team Smuk By” for frivillige.

.

Er det noget for dig – Vil du være med til at gøre en forskel ? – Vil du gerne mødes med andre til en kop kaffe og hjælpe med at vi alle kan bo i en smuk by.

.

Projektet er at vi i løbet af foråret, får opsat flere skraldespande og blomsterkummer rundt i byen. “Team Smuk By” skal så tømme disse skraldespande og desuden plante og pleje blomster i blomsterkummerne.

.

Vi tænker at vi får et team på 15-20 personer (så nogle kan sidde over en gang i mellem) man mødes så en gang om ugen, hvor man starter med en kop kaffe som Højby LokalRåd giver, herefter vil der være de nævnte opgaver og skraldet samles på et aftalt sted for videre ekspedition.

.

Med hensyn til etablering af skraldespande og blomsterkummer er der søgt midler fra fonde og vi vil også arbejde med sponsor løsninger.

.

Her har du en mulighed for at komme med i en gruppe til fælles hygge og for at være med til at gøre noget for at vi alle kan bo i en smuk by.

.

Er du interesseret så skriv det i en mail og vi vil kontakte dig.

Du skal også være velkommen til at skrive/ringe til mig.

René Skov 51 93 20 21 for tilmelding eller yderligere info.

Håber du vil være med – sammen kan vi gøre en forskel og noget smukt


31-3-2023:

Endnu et velbesøgt Trim-Bingo

Næsten 70 mennesker var mødt op til årets første trim-bingo.

Vejret holdt tørt den tid turen tog så alle var glade, der blev fundet flere vindere med både 1 og 2 rækker denne gang.

Nitte gevinsten blev vundet af Henriette fra Holbæk, som var taget afsted, men straks kom retur da der blev ringet til hende om gevinsten.

De grillede pølser gjorde også lykke efter gå turen rundt i Højby, så næstformanden Jens Erik havde travlt ved grillen.

Håber vi ses igen til næste tur 18/6 i Ellingeskoven


31. marts 2023:


26-3-2023:

Der blev virkelig samlet affald i år til Ren By i Højby!!

Rekorden fra sidste år med 278 kg blev slået: 423 kg på 2 timer.
Og så havde Karen Mudde Skovgaard fra NaturplejerKorpset i Odsherred endda været flittig hele ugen, og samlet ca. 60 kg affald op inden for Højby’s by skilte.

Det er eftertænksomt at vi samlede over 100 kg afffald på det fredede areal på Ellingebjerg😟

Tusind tak for opbakningen til jer der mødte op og fortsat god søndag

Klik på foto for fuld størrelse:

Renè Skov 29-3-2023:

KAN VI VÆRE DET BEKENDT – HVORNÅR GÅR ALVOREN OP FOR OS

Nu et par dage efter affaldsindsamlingen, er jeg nødt til at komme med dette opråb, vi kan simpelthen ikke være det bekendt.

At 25 mennesker kan samle næsten ½ TON affald i Højby på 2 timer er virkeligt alvorligt. Hvornår går alvoren op for os ?

Nu må vi tage os sammen ! Vi skal vel ikke bo på en losseplads.

Vi burde vide bedre, plasten giver PFAS, som ender i vores bøffer og med tiden måske endnu være i vores drikkevand.

Håndværkere som bruger byen til deres byggeaffald, for måske at undgå betaling på den kommunale genbrugsstation.

Haveaffald og storskrald ved flaskecontaineren – De er kun til flasker..

Vi har et par rigtig gode genbrugspladser i kommunen, Brug dem.

Håber vi kan blive enige om, at det kan vi gøre bedre, lad ikke andre ryd op efter dig – gør det selv


19-2-2023:

Der var ca. 150 børn og voksne mødt op til Fastelavnsfesten i Borren

Alle startede med en tur på den røde løber – se herunder:

Så er tøndeslagningen i gang

Kattedronninger og kattekonger blev kronet og præmieret, og de 3 bedste udklædte fik præmier


18-01-2023:

Se Foto – Referat – Regnskab m.m. fra Års borgermødet her:


Nytårskur 7. januar 2023

Der mødte ca. 100 mennesker op til årets nytårskur

Her er nogle stemnings billeder:

Forberedelser:

Foto: Knud Erik Nielsen


Nytårskur afholdes: