2020 Historie


21-12-2020:

Den 10. december 2020 blev relieffet på Højbygård nedtaget for flytning til Skolen i Højby – da pladen som reliffet sidder på skal fornyes bliver det først i 2021 at det kan ses på den nye plads.6.12.2020:

Søndag den 6-12-2020 blev der afholdt JULEKONCERT  i Borren:


3-12-2020:

Skulpturen er nu retur og flot renoveret:28-11-2020:

Så fik byens juletræ sat lys og stjerne på og træet tændes i aften ! 

26-11-2020:

Så er der truffet beslutning om ny placering af Relieffet fra Højbygård.Højby Lokalråd har deltaget i et møde med et udvalg under Kultur og fritid, hvor synspunkterne blev debatteret. Resultatet blev at relieffet af Anne Heiberg, der lige nu hænger på Højbygård, placeres på Højby skole, på betonvæggen i rund-dellen (Nyvej bag BORREN).Begrundelse ud fra de mange gode forslag og betragtninger, og med værkets navn og tanker er, at Højby Skoles betonvæg er en god placering. Der kommer mange personer forbi hver dag og skolen kan bruge relieffet i undervisning på flere niveauer. Højby skole har takket ja til at modtage relieffet.Efter beslutningen har Højby Lokalråd sagt ja til at stå for koordinering af flytningen, med kontakt til Højby skole, kunstner Anne Heiberg og håndværker med reference til Kultur og Fritid.Kunstner Anne Heiberg har oplyst, at værkets titel er ”Arbejde, leg og hvile”, og motiv/inspiration er hentet fra Højby Sø, og at værket er udført/ophængt omkring 1997 på Højbygård.


25-9-2020:

Fredag eftermiddag mellem regnbygerne blev Karl Åge Rigets skulptur taget ned med hjælp fra vognmand Niels Kaas, Højby.

Den er nu kørt Alcoat i Vig, hvor et større renoveringsarbejde går i gang med bistand fra Vibeke Riget.13.8.2020:


13-8-2020:

Her er foto fra Alsang den 9.8.2020:


7-8-2020:

Kom til en festlig eftermiddag i Annebergparken med Alsang.

Salg af kaffe, te og vand står Højby LokalRåd for.


8.7.2020:


6-7-2020:

Lokalrådet har sammen med Geopark Festival været på tur             

den 3-7-2020 med “Fortællende Vandring om Højby Sø og Borren”  med fortælling af Svend-Aage PetersenIMG 5807


samt på byvandring  med “Mit Liv som Højbydreng”

med Knud Hansen i regnvejr søndag den 5-7-2020:


15-6-2020:

Genforeningssten i Højby har fået en overhaling:

Den 100 år gamle genforeningssten i Højby er blevet malet op af lokalrådet.

Formanden for Højby lokalråd var ikke i tvivl om, at der skulle gøres noget ved stenen i jubilæumsåret. Man kunne jo slet læse, hvad der stod.

Lokalrådet ville gerne give noget tilbage til byen og borgerne, for det var jo borgerne, der rejste den i sin tid.

Malermester K. Erik Larsen har stået for opgaven med at male genforeningsstenen op..


20-2-2020:


16-2-2020:


29-1-2020:


17-1-2020:

Mandag, den 27. jan. 2020 afholdte Nykøbing Sjælland Stadsorkester og Højby Lokalråd – Nytårskoncert i Borren

Foto serie fra koncerten:

+ en lille lyd/billed fil


Smagsprøve på The Offbeats