2021 Historie


Godt Nytår 2021 – 2022


1-12-2021:

Højby LokalRåd har besluttet at  AFLYSE  juletræsfesten

på søndag den 5. december på grund af Corona situationen,

og de skærpede restriktioner der gælder fra i morgen.

Vi håber på bedre held i 2022

Sponsor til Juleudsmykning

Ny Juleudsmykning
Juletræ midt byen

25-11-2021:

Glæd jer til ny Jule udsmykning

Tændes i morgen fredag 26-11-2021


Lidt stemning fra Copenhagen Phil koncerten den 3. nov. 2021

17-10-2021:


25-9-2021:

Vandreturen i Sølandet:

Vi havde en pragtfuld vandretur, guidet af Svend-Aage Petersen og Torben Klestrup Hansen fra pumpehuset op langs sørenden og frem til Nygård Sø – knap 40 personer deltog !


13-9-2021:


10-9-2021:


28-8-2021:

Højby Lokalråd har i dag deltaget i Ren Natur affaldsindsamling. En fin formiddag, med godt humør og hygge.

Vi fik indsamlet 150 kg affald.

I gevinst har HLR tjent Kr. 3000,00 fra Ren Natur puljen, til vores arbejde for Højby.

Foto fortæller fint om hvad vi har fundet og det gode humør.


24-7-2021:

I dag havde vi guidet tur i Højby Kirke og kirkegården20-7-2021:

Så blev skulpturen genindviet, og infotavlen med QR kode afsløret af Vibeke Riget på pladsen ved Højby Hovedgade / Lyngvejen
29-6-2021:

I dag blev flagstangen på trekanten ved Karl Åge Riget skulpturen rejst igen efter vask og polering.

Samtidig blev banneret med Højby LokalRåds logo hejst☀️🙂

Flagstag rejses efter rengøring

Relief indvielse den 8.6.2021:


20-05-2021:


Regler for gyldigt corona pas:

• Et negativt testresultat af en covid-19 test, der er højst 72 timer gammelt – regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget.

• Et positivt resultat af en PCR-test, der er mindst 14 dage og højst 8 måneder gammelt regnet fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget,

• Et påbegyndt vaccinationsforløb mod covid-19 (Et vaccinationsforløb anses som påbegyndt mindst 14 dage og højst 42 dage efter den første dosis)

eller

• Et gennemført vaccinationsforløb (kræver et vaccinationsforløb 1 dosis, anses forløbet som gennemført 14 dage efter denne ene dosis. Kræver et vaccinationsforløb flere doser, anses forløbet for gennemført efter den afsluttende dosis)


17-4-2021:

Den 17-4-2021 blev der afholdt “Ren By” og med hjælp fra byens flittige spejdere blev der indsamlet 249 kg affald – tak for en god indsats !


12-4-2021:

Så er relieffet kommet på plads ved skolen